vrijdag 19 juli 2013

Noteer alvast in je agenda!

Wandeling “intellectuele eigendom” voor ondernemers zaterdag 21 september 2013 15:30 uur

Geachte relatie,

Samenvatting
Jan Smolders (Dohmen advocaten Tilburg) en Gert Brunink (stadsbioloog Tilburg) bieden ondernemers de mogelijkheid aan deel te nemen aan een wandeling door landschapspark “Moerenburg”, waarbij u kunt genieten van enerzijds het commentaar van een bioloog op de natuur en anderzijds gratis en vrijblijvend vragen op onderstaand gebied kunt stellen aan een advocaat. Hebt u zelf geen vragen maar kent u nog iemand die dat wel heeft: voel u vrij deze mail door te sturen.

Wat is intellectuele eigendom?
Intellectuele eigendom houdt in: alles op het gebied van merkenrecht, auteursrecht waaronder formats, software, design, mode, huisstijlen, handelsnaamrecht, domeinnamen, modelrecht, octrooien enzovoort. Eenvoudiger gezegd: alles wat u bedenkt en creëert. Voor voorbeelden en FAQ: klik hier.

Wat is landschapspark Moerenburg?
Voor meer info over Moerenburg, klik hier: http://www.moerenburg.info/.

Wie is Jan Smolders?
Jan Smolders is ex-webdesigner en thans advocaat bij Dohmen advocaten. Dohmen advocaten is gespecialiseerd in ICT, techniek en Intellectuele Eigendom. Jan schrijft regelmatig columns voor diverse media. Voor meer informatie over Jan Smolders klik hier: http://nl.linkedin.com/in/jansmolders.

Wie is Gert Brunink?
Gert is bioloog en organiseert al jaren natuurexcursies en natuurcursussen op tal van terreinen in Midden-Brabant. Dit doet hij onder de vlag van "Mee Naar Buiten". Natuur is al vanaf zijn jeugd een grote hobby en passie. Gert is jarenlang werkzaam geweest in de natuur- en milieueducatie, -communicatie, onderwijs en als activiteitenbegeleider in de maatschappelijke opvang. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke thema's. 's Zomers is hij vaak te vinden achter het toenmalige IJzeren Gordijn om per fiets de natuur en de mensen beter te leren kennen. Na ruim 30 jaar gewerkt te hebben in uiteenlopende sectoren, heeft hij besloten om als zelfstandige aan de slag te gaan. Echter wel in samenwerking met anderen. Meer informatie over Gert Brunink:

Praktische informatie

Kosten:
EUR 15 excl BTW per deelnemer, een eventueel drankje/hapje na afloop op eigen kosten. Deelnamekosten gaan in haar geheel naar de stadsbioloog, nu het organiseren van wandelingen zijn vak is. Het juridische deel krijgt u er gratis bij.

Minimum aantal deelnemers:
bij minimaal 15 deelnemers gaat de wandeling door. Indien de wandeling niet doorgaat krijgt u van Gert Brunink uiterlijk twee dagen tevoren bericht via de mail.

Tijdsbestek:
ca 1,5 uur, met een half uur uitloop voor een drankje na afloop.
15:15 verzamelen bij “Zomerlust” (Oisterwijksebaan 15 Tilburg)
15:30 vertrek
17:00 terugkeer bij “Zomerlust”
17:30 einde

Aanmelding/afmelding:


Als bovenstaande links om wat voor reden niet werken op uw computer, stuur dan een mail naar IEwandeling@gmail.com met daarin uw naam, telefoonnr en uw postcode/huisnummer, en zet in de onderwerpregel “Aanmelding IEwandeling” dan wel “Afmelding IEwandeling”. Uw aanmelding wordt geregistreerd na betaling.

Betaling/facturering/annulering
Betaling dient te geschieden door overmaking vooraf van EUR 18,15 (= EUR 15+BTW) op giro 4104565 ten name van “Natuurlijk Gert Brunink”. Vermeld als betalingskenmerk “IEwandeling” gevolgd door de postcode en het huisnummer dat u in uw aanmeldingsmail heeft gebruikt. De factuur ter hoogte van het reeds betaalde ontvangt u na de wandeling.

Als u uiterlijk 48 uur tevoren annuleert, krijgt u het betaalde terug minus 5 euro administratiekosten. Indien de wandeling niet doorgaat, krijgt u het betaalde volledig terug.

Met vriendelijke groet,

Jan Smolders Gert Brunink

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen