woensdag 31 oktober 2012

13 vollemaanswandelingen in het jaar 013 
Mee naar buiten & Nachtburgemeester Tilburg


Organiseren 13 vollemaanswandelingen in het jaar 013


Foto: Volle Maan in Moerenburg, © Gert Brunink 2012
Na de succesvolle vollemaanswandelingen in Landschapspark Moerenburg organiseren Mee Naar Buiten en de Nachtburgemeester Tilburg in het jaar 013 dertien vollemaanswandelingen. Dit maal zullen de wandelingen niet enkel in Moerenburg plaatsvinden maar steeds op bijzondere plaatsen in en buiten de stad. De nachtelijke natuur en cultuur ontmoeten elkaar op speelse en leerzame wijze.Vertrekpunten en aanvangstijden zullen in een later stadium bekend worden gemaakt.
013-Bioloog Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding en nodigt u uit om samen onze stedelijke natuurpareltjes nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid tot napraten in een stijlvol etablissement. Kosten: Wat het je waard is.

Data:
Zondag           27-01-013
Maandag         25-02-013
Woensdag       27-03-013
Donderdag     25-04-013
Zaterdag         25-05-013
Zondag           23-06-013
Maandag         22-07-013
Woensdag       21-08-013
Donderdag     19-09-013
Vrijdag           18-10-013
Zondag           17-11-013
Dinsdag          17-12-013
Donderdag     16-13-013

Met vriendelijke groet,

Nachtburgemeester Godelieve Engbersen en Gert Brunink

Voor meer informatie zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of                                            http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/

of mail naar: gert.brunink@gmail.com

Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738

zaterdag 20 oktober 2012

Nieuwe herfstnatuurcursus 2012
Zaterdag 27 oktober 2012

Inleiding
Wonende in de zesde stad van het land met meer dan 200.000 inwoners heeft de gemiddelde Tilburger over het algemeen niet de indruk in een opvallend groene stad te wonen, of zelfs te midden van een aaneenschakeling van natuurgebieden. Toch zijn in die zin Tilburg en Midden-Brabant opmerkelijk ruim bedeeld. Binnen een straal van 15 km meer dan honderd!

Het is voor de mens goed om regelmatig in de natuur te vertoeven. Door onze jachtige levensstijl in een alsmaar verdichtende stenen leefomgeving dreigen wij steeds verder van onze 'wortels' verwijderd te raken. Om onze gezondheid nog enigszins op peil te houden grijpen we maar al te graag naar voedingssupplementen en vitaminepillen, vaak vergezeld van een bezoek aan de sportschool. Ongemerkt zijn daar forse bedragen mee gemoeid. Dat kan anders, goedkoper en beter.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en gezondheid is het de bedoeling dat we ons per fiets naar het startpunt van de excursie begeven. Op deze wijze heeft men de mogelijkheid elkaar alvast enigszins te leren kennen en onderweg de veranderingen in het landschap te ervaren.
De cursus staat onder bezielende leiding van Gert Brunink, bioloog, adviseur duurzame ontwikkeling, natuurfotograaf en Oosteuropafietser. Hij vertelt op enthousiaste, luchtige en humorvolle wijze over de schoonheid en het belang van de ons omringende natuur die in alle jaargetijden ongelooflijk boeiend blijkt. De relatie stad en buitengebied en de onderlinge samenhang tussen de verschillende natuurgebieden vormen een belangrijke basis.
Moerenburg, De Kaaistoep, Huis ter Heide, De Kerkeindse Heide, Het Riels Laag, De Brand, De Oude Hondsdonk, Landgoed Ter Braakloop, De Leemkuilen, De Chaamse Bossen, zo maar enkele gebieden op een 'steenworp' afstand van de 'grote stad'. Maar ook binnen in het stedelijk gebied zijn tal van prachtige plekjes te zien en het is vaak hartverwarmend om te zien hoe de natuur deze feilloos weet te vinden.
De cursus heeft een modulair karakter. Het maakt in principe niet uit wanneer u instapt. Mocht u een van de cursusdagen door overmacht moeten missen dan kan deze in een volgende cursus worden ingehaald.
Programma
Cursusdag 1   Zaterdag 27 oktober,             Regte heide, Riels Laag, Halve Maan, Ooievaarsnest en Landgoed "de Hoevens"
Cursusdag 2   Zaterdag 10 november,         De Keistoep, Dongezone, Gilzer bossen
Cursusdag 3   Zaterdag 17 november,         Huis ter Heide, Plan Lobelia
Cursusdag 4   Zaterdag 24 november,         Kerkeindse heide, Ter Braakloop en de Oude Hondsberg
Cursusdag 5   Zaterdag 1 december,            De Brand en de Loonse en Drunense duinen

Het betreft aaneengesloten natuurgebieden waar we er per cursusdag meerdere van zullen bezoeken. De aanvullende informatie bestrijkt de totale gebieden met hun samenhang.
De cursus is zo georganiseerd dat zowel beginners als gevorderden, volwassenen als kinderen mee kunnen. Honden zijn met het oog op verstoring niet toegestaan! Voorafgaand aan elke cursusdag zal telkens ook iets worden verteld over de historie, de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de algemene natuurwaarden en de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden in relatie met het bijbehorende beheer. Daarnaast worden uitspraken gedaan over de mogelijke klimaatscenario's en de daaruit voortvloeiende verwachtingspatronen.

Wat kunt u zoal verwachten?
Tot op heden hebben we tot nu toe bijna elke keer wel bijzondere waarnemingen gedaan, zowel op floristisch (plantenkundig) gebied (Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Stekelbrem) als ook op het gebied van insecten (waaronder vlinders; Keizersmantel, rups Koninginnenpage), zoogdieren (Ree, Eekhoorn en Vos), vogels (IJsvogel, Grote gele kwikstaart, Klapekster, Sperwer, Blauwe kiekendief etc.), paddenstoelen (o.a. Blauwgrijze schorsmycena), reptielen en amfibieën (o.a. Levendbarende hagedis en Boomkikker).

Het nuttige en het aangename
Een natuurgebied is natuurlijk pas een natuurgebied wanneer zich in de onmiddellijke nabijheid een herberg bevindt waar men de inwendige mens kan versterken met al het goede wat de natuur heeft voortgebracht. Ook biedt het een goede mogelijkheid de opgedane kennis en ervaringen te laten bezinken en met elkaar te delen. Gelukkig heeft de omgeving van onze stad voldoende van dit soort uitspanningen te bieden.

Bijzondere aandachtspunten
Elke zaterdag start de excursie vanuit Tilburg. We verzamelen om half twaalf bij de uitgang van de fietsenstalling van het Centraal Station. We vertrekken dan per fiets naar het startpunt. De wandeling duurt in de regel tweeënhalf tot drie uur en verreist geen bijzondere conditie. De cursus gaat in principe altijd door. Dus bij weer en bij wind. Gelieve hier rekening mee te houden. Alleen in geval van zeer extreme weersomstandigheden waarbij het gevaarlijk is zich op de weg of in het bos te bevinden kan afgelasting plaatsvinden. Die dag wordt dan op de eerste zondag na afloop van de cursus ingehaald.

Kledingadvies: stevige wandelschoenen of laarzen (bij extreem natte gebieden en/of omstandigheden aangegeven), goede sokken, broek met afritsbare pijpen en een rugzakje met of voor extra (regen-)kleding.

Handige spulletjes: (digitale) camera, verrekijker, loep, spiegeltje (voor paddenstoelen) en wat te drinken en te eten.

Kosten:
De kosten bedragen €75,- voor de gehele cursus. Gelieve dit bedrag voor aanvang over te maken op rekening: 4104565 o.v.v. Mee Naar Buiten.

Meer weten?
Voor specifieke groepen kunnen op aanvraag cursussen op maat worden georganiseerd. Ook lezingen behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast worden met enige regelmaat verrassingsexcursies gehouden. Houdt hiervoor de weblog in de gaten.

Voor meer informatie zie:                            
http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/
of mail naar:                                                 gert.brunink@gmail.com

Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738

Samenwerking met:  De Kuierlat:                www.dekuierlat.nl
                                   Tilburg te water:         www.tilburgtewater.nl